Drupal for bedrifter

Hvorfor velge Drupal som CMS for din bedrift?

Du blir ikke alene

Drupal har blitt brukt til å bygge sider for aviser, nettbutikker, magasiner, intranett, undervisning, kunst, multimedia, portaler, sosiale nettverkssider og backend for mobile applikasjoner  og mye mer.

Frihet

Siden Drupal har åpen kildekode har du full frihet i bruk av utviklere. Med 630 000 utviklere som bruker Drupal gir dette stor frihet for oppdragsgivere til å velge utviklere å jobbe med. Er du ikke fornøyd med hvordan de du har leid inn løser oppgaven? Lei inn nye! Siden kildekoden er åpen og Drupal bygger på åpne standarder kan du lett finne utviklere i både i inn- og utland. Med et proprietært CMS er man i større grad prisgitt utviklerne av CMS'et og det kan bli mer kostbart å endre kurs senere. Det vil altså som regel være mer langsiktig for en bedrift å satse på et rammeverk med åpen kildekode.

Gratis

Drupal er gratis! Som i alle velfungerende åpen kildekodeprosjekter utvikles Drupal ved at utviklere over hele verden definerer problemer og løsninger som har nytte utover prosjektet de er utviklet for. Jo mer nyttig dette er for fellesskapet, jo mer blir koden testet og forbedret. Drupal har derfor en kjerne som består av av særdeles veltestet og utprøvd kode, samt en rik flora av tilleggsmoduler som implementerer funksjonalitet som andre kan ha nytte av. [Et par eksempler her?]

Lett å bruke

Drupal administrative funksjoner er kraftfulle men likevel enkle å bruke. Drupal 7's administrative grensesnitt gjør aministrering til en fryd, man kan velge å redigere innhold direkte fra siden, enkelt aministrere brukere, roller og rettigheter. Drupal lar deg håndtere store mengder brukergenerert innhold på en elegant måte og har et sofistikert brukersystem der det er enkelt å gi ulike rettigheter til ulike typer brukere. Det fleksible og kraftige innholdstypesystemet lar deg opprette innhold for alt man kan tenke seg, for eksempel artikler, annonser, undersøkelser, bildegallerier eller podcaster.

SEO - La Google finne deg

Drupal har glimrende muligheter for å optimalisere søkemotorers oppfattelse av siden. Du kan legge til metatagger, opprette sidekart, kostumisere sidetitler, optimere innholdet for indeksering og mye mer. Du kan selvsagt bruke avanserte analyseverktøy som Google Analytics til å analysere brukermønstre og besøkstall.

Kommet for å bli

Kvaliteten på et åpen kildekodemiljø kan måles på engasjementet i utviklermiljøet. Her er utvilsomt Drupal i verdenstoppen, og etter 13 år er aktiviten og antall brukere større enn noensinne. Per 2012 er det over 630 000 brukere og utviklere tilknyttet Drupal og tallet er stadig stigende, med populære konferanser og Drupalsamlinger over hele verden. Drupal er kommet for å bli, med et stadig økende momentum.

Sikkert som banken

Drupal var faktisk det første åpen kildekode CMS'et med et eget dedikert sikkerhetsteam. Disse jobber kontinuerlig med å holde Drupals kjerne sikker mot moderne angrepsmetoder og holde vedlikeholde Drupals sterke historikk på dette området. 

Lett å migrere til

Drupal har kraftige verktøy for å flytte innhold fra din ekisterende side til en Drupalside. Dette kan spare inn masse tid og nitidig manuelt arbeid. Og når migreringen er fullført vil du neppe trenge å migrere videre!

Satser på mobil

Det er ikke bare i Drupalmiljøet at det satses på mobil utvikling men Drupals kjerneutviklere er helt klare på at Drupal skal være i en lederposisjon etterhvert som mer og mer av kommunikasjonen vår foregår på mobile enheter. Dette gir utslag i en satsing på flere områder: responsive design, mobile kontrollpanel og nettjenester som kan kommunisere med mobile apper.

Drupal vs. Wordpress

Konsensus både i Drupal og Wordpressmiljøet ser ut til å være dette: Drupal vinner på fleksibilitet og frihet i prosjekter etterhvert som de vokser i kompleksitet, mens Wordpress har en viss fordel for ikketekniske brukere som skal ha noe opp så fort som mulig. Det er altså ikke rart at Wordpress har en større brukerbase enn Drupal.
Sagt på en annen måte: Hvis du vil lage en blogg, bruk Wordpress. Hvis du vil lage Wordpress, bruk Drupal!