Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen

http://iktsenteret.no

Senter for IKT i utdanninga er underlagd Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringa med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for barn i barnehagane, elevar i grunnopplæringa og studentar i lærar- og barnehagelærarutdanninga.