utdanning.no

utdanning.no

http://utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Tjenesten driftes av og er implementert av Senter for IKT i utdanningen.