Khrono

Khrono

http://khrono.no

Khrono er Høgskolen i Oslo og Akershus sin nettavis som ble opprettet etter at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til én. Ramsalt fikk oppdraget med å utvikle den nye nettavisen som har en klar målgruppe med sine ansatte og studenter som primærgruppe. Et tydelig, godt responsivt design underbygger her kvalitetsjournalistikk og bred leserinnvolvering. Khrono har etter hvert klart å sette dagsorden i samfunnsdebatten og blir sitert i andre medier.

I oppsettet av nettavisen ble det lagt vekt på hvordan man legger opp forside og forsidestyring. Løsningen gir muligheten for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå med få ansatte i redaksjonen. Design er laget av Jacob Nordström. Videreutvikling, drift og vedlikehold gjøres av Ramsalt.