Akademika

Akademika

http://akademika.no

Nettbutikk for studentene i Oslo og Trondheim. Bygget på Drupal Commerce og integrert med en rekke bakenforliggende systemer.