Årsmøte 2024

19 februar 2022

Vi oppfordrer alle medlemmer til å aktivt delta i årsmøtet for å bidra til retningen og utviklingen av Drupal Norge. Dette er din mulighet til å gi innspill, dele perspektiver og være med på å forme organisasjonens fremtid. Husk at fellesskapet vårt er vår styrke, og ved å samarbeide og dele kunnskap og erfaringer, kan vi skape en enda mer dynamisk og inkluderende felleskapet for alle som er interessert i Drupal. Så sett av datoen og vær med på dette viktige arrangementet – din stemme teller!

Two hans typing on a laptop

Det innkalles til digitalt årsmøte 28. februar kl. 9-11 på Whereby: https://whereby.com/drupalnorge

Årsmøtet dekker perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet sendes til styret@drupal.no, og må være oss i hende senest en uke før møtet. Det kan også sendes inn forslag til endringer i vedtekter, disse vil bli behandlet ved en senere anledning.

Har du lyst til å stille som kandidat til styret, enten som styremedlem eller kanskje som leder? Send gjerne en e-post til valg@drupal.no

Alle sakspapirer legges ut på denne siden fortløpende, og vil forhåpentligvis være på plass en uke før årsmøtet.

Du finner sakspapirene til årsmøte her: