Bedriftsmedlemmer

Individuelle medlemmer

I tillegg til selskapene nevnt ovenfor, er foreningen også avhengig av støtten fra sine individuelle medlemmer. Medlemmene i foreningen har stemmerett på årsmøtet hvor det velges styre og andre verv. De bidrar også til å støtte foreningen via medlemskontingenten.