Bedriftsmedlemmer

Individuelle medlemmer

I tillegg til selskapene nevnt ovenfor, er foreningen også avhengig av støtten fra sine individuelle medlemmer. Medlemmene i foreningen har stemmerett under årlig valg av styret og bidrar også til fellesskapet.